นายเกียรติศักดิ์  สุริยาวงค์

นางสาวคำติ๊บ    นามมุ้ง

นางสาวพรรณี    แซ่พากู

นางสาวณีรนุช    ธิสอน


โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

(เชียงราย - พะเยา)

 

สารมาถติต่อได้ที่

ที่อยู่ : 2 หมู่ 5 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์โทร : 053-709610 หรือ 088-258-5400 โทรสาร : 053-709610

Email : TPW_TPW@live.com