[ supreeya ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุปรียา แวงวรรณ
ชื่อเล่น : 
ปู
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/2/2524
อายุ : 
38
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
spoo2524@gmail.com  
ที่อยู่ : 
สันทรายงาม
อำเภอ : 
เทิง
จังหวัด : 
เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 
57160
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
อื่นๆ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี