ชื่อ - นามสกุล :นายสุพรรณ์ จันทาพูน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :081-950034
Email :Supun1@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :