ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :