เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม กล่าวต้อนรับ พร้อมให้ข้อคิดต่างๆ ตลอดถึงมาตรการป้องกันโควิดในวันเปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยแนะนำครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมตลอดวันในวันนี้นอกจากเริ่มการเรียนสอน ยังมีกิจกรรมคัดกรองในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีตลอดไป

Message us