กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้มอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 ตลอดสัปดาห์ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ป้ายนิเทศยาเสพติด และกิจกรรมตรวจสารเสพติด เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด โดยมีนักเรียนเข้ารับการตรวจสารด้วยความสมัครใจจำนวน 36 คน ผลการตรวจเสพติดพบว่า นักเรียนทุกคนผ่าน ครบทั้ง 36 คน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำโป่งงาม มาให้ความเรื่องยาเสพติด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน หัวหน้าหน่วยงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เจ้าหน้าที่งานบรรเทาสาธารณภัย ตำบลโป่งงาม และ ทหาร มาร่วมเป็นคณะในการตรวจสารในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

 

Message us