เข้าร่วมนำเสนอผลจากการปฏิบัติงานและจัดแสดงนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

 

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลจากการปฏิบัติงานและจัดแสดงนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน นำโดยนายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us