กิจกรรม “ค่ายภาษาต่างประเทศ” (English and Chinese Camp)

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน (English and Chinese Camp) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 120 คน แบ่งเป็นค่ายภาษาอังกฤษ 60 คน และค่ายภาษาจีน 60 คน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน โดยมีวิทยากรเป็นชาวต่างชาติและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนทั้งหมด เน้นคำศัพท์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนของนักเรียนต่อไป

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us