ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมพร้อมด้วยตัวแทนครูผู้สอน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และวางแผน กับคณะกรรมการสถานศึกษา ในหัวข้อการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องประชุมพุทธรักษา

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us