กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก ถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิดและค้ายา ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานอ่านสารจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและจัดทำป้ายรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us