ประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563-2567

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/file/d/1rA0KD45reJ_zlYrejosITKw3waFJNhKI/view?usp=sharing

 

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/file/d/1ZZctTYVzarDcIO0MNStMELIlsnjFNU6m/view?usp=sharing

 

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2565

https://drive.google.com/file/d/1_98EPdSTvUabDzENGVdtAYL5CuissTS8/view?usp=sharing

 

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/file/d/1cdw6u8Qhg9GtRRTR7Qjw4HOoW0WdrmQ4/view?usp=sharing

 

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2567

https://drive.google.com/file/d/1vL8F-4QDtC3U5pol80tgrTijedy-DFfU/view?usp=sharing

 

 

Message us