กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบัวผัด เสียเหวย

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาจีน

นางสาววรชยานันท์ คำดวงทิพย์

พนักงานราชการ

สาขาภาษาอังกฤษ

นางสาว​พรนภา ลือ​ตาล​

พนักงานราชการ

สาขาภาษาอังกฤษ

Message us