กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา สมัครไทย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ

นางสาววรารัตน์ คำยอง

ครูชำนาญการ

สาขาภาษาอังกฤษ

นางสาวบัวผัด เสียเหวย

ครูชำนาญการ

สาขาภาษาจีน

นางสาววรชยานันท์ คำดวงทิพย์

พนักงานราชการ

สาขาภาษาอังกฤษ

Loading

Message us