เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายสังเวียน เมืองมา

ช่างไม้ ระดับ 4

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางสาวดรรชนี เสาร์ดี

ครูธุรการ

นายพีราวัฒน์ ไชยยะ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางเซียมซัน แก้วศิริ

พนักงานทั่วไป

นายใส่ นามยง

พนักงานทั่วไป

นางสาวนารีรัตน์ จารีรัมย์

พนักงานทั่วไป

Loading

Message us