ปฐมนิเทศนักเรียนนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำโดยนายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ทั้งนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียนทุกคน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR/photos/pcb.1181278459305352/1181277779305420/

Message us