เข้าร่วมงานหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมงคลธรรมกายาราม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โดยนายเกียรติชัย ยานะรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณวิหารหลวงประดิษฐานพระอินทร์สาน วัดมงคลธรรมกายาราม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และที่ว่าการอำเภอแม่สาย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี การหล่อเทียนแบบโบราณ และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน เยาชน ได้รู้ เห็น ปฏิบัติการหล่อเทียนอย่างถูกต้อง ทั้งนี้โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมได้นำนักเรียนชุมนุมกองสะบัดชัยเข้าร่วมกิจกรรม จัดแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบต่อไป

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us