ถ.ป.ว. เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำโดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 – วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนนี้ เพื่อพบปะกับผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ด้านผลการเรียน สภาพความเป็นอยู่ เป็นต้น

https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR/photos/pcb.1200829420683589/1200828924016972

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us