สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษา 2567

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการ นางสาวรัตนาพร เรือนออน รองผู้อำนวยการ และนายณรงค์ ดารารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us