กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25-27 มกราคม 2567 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมมอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร เรือนออน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2566 ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทีี่หลากหลาย เช่น การสร้างค่ายพักแรม การสูทกรรม กิจกรรมรอบกองไฟ และฐานกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ทั้งนี้ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทางการลูกเสือกับคณะลูกเสือจากประเทศนิวแคลิโดเนีย ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเมลานีเซีย ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงใต้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us