การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมมอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร เรือนออน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นายสาคร แว่นนันท์ และ นางสาวพรรษชล เสาร่อน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us