การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้ กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นางสาวรัตนาพร เรือนออน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย หอประชุมดอกเสี้ยวขาว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us