พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้ให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนตามคำขวัญของโรงเรียน “เรียนดี มีวินัย เลิศอนามัย น้ำใจงาม” เพี่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยวขาว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us