ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ร ะบาดของโรค COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us