ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม และนายสุพรรณ์ จันทาพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยวขาว หลังจากผู้บริหารพบปะผู้ปกครองแล้ว ครูที่ปรึกษาได้พบผู้ปกครองตามห้องเรียนต่าง ๆ โดยแต่ละห้องได้เลือกประธานคณะกรรมการห้องเรียน จากนั้นประธานห้องเรียนได้เข้าประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยในวันนี้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยม จากมูลนิธิการศึกษาแม่สาย จำนวน 2 ทุน และ บริษัทสุวิทย์เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 25 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน และขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us