เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะรักษาพระพุทธศาสนาได้อย่างไรให้มั่นคงยั่งยืน” ณ วัดมงคลธรรมกายาราม

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะรักษาพระพุทธศาสนาได้อย่างไรให้มั่นคงยั่งยืน” ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำเนินการโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่สาย พุทธสมาคมอำเภอแม่สาย สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาอำเภอแม่สาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมทักษะในการศึกษาพระพุทธศาสนา

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us