การอบรมการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Canva ให้กับบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในการเปิด การอบรมการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Canva ให้กับบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โดยมีนายคณพศ ชัยวรรณะ เป็นวิทยากร และนายณัฐวุฒิ กันนา เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ และต่อไปบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นครูแกนนำ ในการอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมต่อไป

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us