กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันสืบสานและส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 2. กิจกรรมให้ความรู้ที่มา ประวัติวันสำคัญ 3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยได้น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการตกแต่งต้นเทียน เช่น สับปะรด อะโวคาโด กล้วย เงาะ ข่า ตะไคร้ ขนม เป็นต้น ซึ่งได้แบ่งคณะครู และนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อถวายเทียนพรรษา ณ วัดถ้ำปลา วัดถ้ำเสาหินพญานาค และวัดมงคลธรรมกายาราม เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมนียมประเพณีอันดีงามของซาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา และส่งเสริม ให้คณะครูและนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและให้นักเรียนต่างศาสนาได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันดีสืบไป

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us