อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีการเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนในตำบลโป่งงาม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงวิธีการป้องกันตนเอง และคนรอบข้างให้ปลอดภัย  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแกนนำ จำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรม ซึ่งดำเนินงานตามโครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ โดยได้รับการสนับสนุบงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพท้องถิ่นตำบลโป่งงาม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม และวิทยากรทีมงานนางอาภา หน่อตา ประธานกรรมการโครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ ให้ความรู้ในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us