กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 โดยมี นางสาวพิมพ์ชนก คะลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งเพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก และส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ รักษาภาษาไทย เกิดความซาบซึ้ง มีความภาคภูมิใจ และนำภาษามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดร้องเพลงในวรรณคดีไทย ประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย วาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย อ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ เรียนความ และแต่งคำประพันธ์ ณ หอประชุมดอกเสี้ยวขาว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us