กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และการศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ บีซีซี ( BCC )

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำโดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ บีซีซี ( BCC ) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการจำนวน 146 คน ซึ่ง ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาให้ความรู้ ณ หอประชุมดอกเสี้ยวขาว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us