กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายเกียรติชัย ยานะวังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยมี นายสาคร แว่นนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งมีการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และห้องสมุด เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 รวมถึงการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ รวมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน 180IQ การแข่งขันวาดภาพแบบผสมผสานการแข่งขันเกมทางเทคโนโลยี (E-Sport)  การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us