กิจกรรมอบรม ตามโครงการ“ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ ”

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้รับเกียรติจากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโป่งงาม ที่เข้ามาจัดกิจกรรมอบรม ตามโครงการ“ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ ”โดยมีเป้าหมายนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1- ม.6 จำนวน 291 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง เพศวิถีศึกษา เช่น การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยวัยอันสมควร การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่ในวันเรียน ณ หอประชุมดอกเสี้ยวขาว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us