เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 “เด็กและเยาวชนเชียงราย เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ”

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวศศิร์อร ตาคำปัญญา นำนักเรียนจำนวน 18 คน เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 “เด็กและเยาวชนเชียงราย เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ” เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการดำเนินกิจกรรม และแสดงความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย ทั้งด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการ “เด็กคิด เด็กทำและเยาวชนเชียงราย เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรม ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us