กิจกรรมโครงการกีฬาเยาวชนเงินล้าน ครั้งที่ 2 Cr-pao youth sport day 2022

วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวศศิร์อร ตาคำปัญญา นำนักเรียนจำนวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาเยาวชนเงินล้าน ครั้งที่ 2 Cr-pao youth sport day 2022 โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงยิมเนเซี่ยม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย จัดโดยกองการท่องเที่ยวเเละกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการแข่งขันและส่งเสริมออกกำลังกาย รู้จักความสามัคคี รู้จักการให้ภัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทุกเพศวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่งคงและมีความสุข

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us