กิจกรรมเด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ โครงงานคุณธรรม

  วันศุกร์ที่  23 กันยายน  2565  เวลา 13.30 น.  นายเกียรติชัย  ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ โครงงานคุณธรรม ร่วมกับคณะครูที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานของนักเรียนตั้งแต่ ม.1 -ม.6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โดยโครงงานคุณธรรม ได้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน “คนดี มีน้ำใจ” เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงการทำความดี  และส่งเสริมการบ่มเพาะความดีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  โดยน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1fNwvdga3KsEkKugECFcDCy9StcYrGUHX?usp=sharing

Message us