นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.เชียงราย ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

  วันอังคารที่13  ธันวาคม 2565  นายอรรณพ  จูจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม โดยมี นายเกียรติชัย  ยานะรังษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  และมอบนโยบายต่างๆเช่น การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง  นำนโยบายไปปฏิบัติให้เข้าใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูทุกคน

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us