เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงราย ให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดี ที่ 15  ธันวาคม 2565  นายเกียรติชัย  ยานะรังษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมพร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิด และรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น  Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    (PLC)  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21  ณ   ห้องประชุมประดู่แดง 1  อาคารพลเอกสำเภา  ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us