ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงราย เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565   นายสุชาติ ราชคมน์   และนางกุหลาบ วรธนวุฒิ  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้มาตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีนายเกียรติชัย  ยานะรังษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยวัดถ้ำปลาวิทยาคม  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมบ้านนักเรียนในหมู่บ้านห้วยปูแกง ตำบลโป่งงาม   เพื่อให้ได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณา ให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียน และผู้ปกครองในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us