กิจกรรม เดินรณรงค์กิจกรรมธนาคารขยะ (TPW Recycle Bank) “Zero Waste School”

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้ นายสุพรรณ์ จันทาพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ครูวรรณา สมัครไทย รับผิดชอบกิจกรรมธนาคารขยะ ร่วมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์กิจกรรมธนาคารขยะ(TPW Recycle Bank) “Zero Waste School” เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ทุกคนมีความตระหนัก และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ในเรื่องของการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล โดยยึดหลักการ การ จัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle ซึ่งสิ่งเหล่าสามารถเพิ่มมูลค่าได้

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us