เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565 “แม่จันเกมส์”

นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2565 “แม่จันเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us