กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2565


วันที่ 12 -13 มกราคม 2566 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้ นายสุพรรณ์ จันทาพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดถ้ำปลาปลาวิทยาคม ประกอบไปด้วยลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 – ม.3 กิจกรรมมีความแตกต่างเป็นไปตามระดับชั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us