ฉีดวัคซีนต้านโควิด เข็มที่ 1-3

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธวงค์ เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนนำนักเรียนจำนวน 63 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด เข็มที่ 1-3 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน และร่วมเดินทางให้กำลังใจกับคณะครู และนักเรียน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR/photos/pcb.1194055341360997/1194055061361025/

Message us