กิจกรรม การอบรม “รู้เท่าทันภัยออนไลน์”

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูผู้เป็นแกนนำในโครงการ”รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ความเข้มแข็งที่สร้างได้จากครูสู่นักเรียน” จัดกิจกรรมอบรมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” ณ หอประชุมดอกเสี้ยวขาว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถรับมือภัยจากสื่ออนไลน์ได้ ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อรวมไปถึงการให้เกียรติและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us