คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูผู้สอนได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเชียงราย

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us