ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วัน ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นายสุพรรณ จันทาพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ได้พบปะผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และแจ้งนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 ให้ผู้ปกครอง รับทราบ ณ หอประชุมพุทธรักษา หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษา เพื่อรายงานผลการเรียนของนักเรียน และดำเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองของ แต่ละระดับชั้นในห้องเรียน

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us