พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและอยู่คู่สถาบันการศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โดยนายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบหมายให้นายสุพรรณ์ จันทาพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีและเจิมหนังสือตำราเรียน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้กล่าวนำไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตนมอบตัวเป็นศิษย์ และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นทำพิธีมอบพานไหว้ครู ทั้งนี้คณะครูได้มอบเกีรยติบัตรนักเรียน “เรียนดี มีวินัย เลิศอนามัย น้ำใจงาม” ตามคำขวัญของโรงเรียน ณ หอประชุมดอกเสี้ยวขาว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us