กิจกรรมทอดผ้าป่ากล้ากล้วยไม้

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการบวรร่วมใจ ปลูกกล้วยไม้ปลุกจิตอาสา ป้องกันภัยยาเสพติดปีที่2” ทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโป่งงามและภาคีเครือข่ายพื้นที่ตำบลโป่งงาม ณ วัดถ้ำเสาพญานาค ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยการนำของคณะครูและนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ทำกิจกรรมทอดผ้าป่ากล้วยไม้ ซึ้งเป็นแนวคิดเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้ดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างาม เปรียบได้ดั่ง การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดที่ต้องอาศัยเวลา จึงจะเห็นเห็นผลที่ร่วมกันมา

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us