นิเทศน์การสอน นักศึกษาฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันพุธ ที่5 กรกฎาคม 2566 นายเกีรยติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม พร้อมครูพี่เลี้ยง ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์นิเทศ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน การสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาภาษาจีน สาขาวิชาการงานอาชีพ และสาขาพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us