ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ที่ท่านได้มาเยี่ยมเยือน และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น มาตรการป้องกันโควิด มาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลตามที่หลากหลาย การใช้ลดความรุนแรงในสถานศึกษา เป็นต้น

https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR/photos/pcb.1194059938027204/1194059748027223/

Message us