กิจกรรมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และกิจกรรม Big cleaning day

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้กล่าวให้โอวาทนักเเรียน “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้นโยบายของ สพฐ. เนื่องในการเปิด ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะครูทั้ง 4 กลุ่มงานได้ให้นักเรียนเตรียมความพร้อม ด้านระเบียบวินัย ด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีกล่าวการต้อนรับ นายวันเฉลิม ใจปิง ครูผู้สอนดนตรีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ทั้งนี้มีการทำความสะอาด Big cleaning day อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us