กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  มอบหมายให้ นายพิษณุ ปิงสมปาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ำใจ และรักษาระเบียบวินัยเมื่ออยู่ร่วมกับส่วนรวม และเพื่อให้นักเรียนนำธรรมะและนำคำสั่งสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

 

Message us